• ایده ایدهپردازی ایده ایده نظرات مشتری نمودار رضایتمندی پشتیبانی خدمات فیدبک پلتفرم سامانه افزایش درآمدزایی کیفیت رضایت خرید فروش نمودار پنل فیدبک رضایتمندی کیفیت خریدار مشتریان رضایتمندی فیدبک بازخوردها بازخورد سایدینو مشتری مداری رضایتمندی کیفیت کسب نظرات نظارت کیفیت خریداران
 • مشتریان
 • نظر خرید
 • نظر مشتری
 • فیدبک
 • بازخورد
 • مسئولیت
 • اعتماد سازی
 • اعتماد
 • نظر مشتریان
 • نظرات مشتریان
 • محصولات
 • قبل خرید
 • نظرخریدار
 • نظرات خریداران
 • خریداران
 • خریدار
 • review
 • reviews
 • feedback
 • بازخورد محصول
 • نظرات محصولات
 • نظر محصول
 • بازخوردها
 • نظرات مشتری ها
 • مشتریان محصول
 • کسب درامد
 • درامد
 • درآمد
 • افزایش درآمد
 • کسب رضایت
 • رضایتمندی
 • مشتری مداری
 • مشتریان رضایت
 • نظردهی
 • امتیاز
 • محصولات
 • خدمات
 • سرویس
 • رضایت سرویس
 • افزایش
 • رضایت
 • نظردیگران
 • سایدینو
 • نظرات دیگران
 • نظر بقیه
 • شایستگی
 • پروژه
 • شایستگی پروژه
 • ایده پردازی
 • رونق کسب و کار
 • رونق
 • تبلیغات
 • مدیریت کسب و کار
 • مدیریت
 • کامنت
 • کامنت
 • کامنت
 • کامنت
 • کامنت
 • کامنت
 • نظرات مشتریان محصولات خریداری شده فیدبک ریویو بازخورد reviews review feedback
 • فیدبک رضایتمندی مشتری نظرات مشتریان فید بک REVIEW FEEDBACK TRUST اعتماد سازی سایدینو مدیریت کسب و کار تجارت فعالیت مدیریت کسب کار پروژه فارسی سایدینو دات کام تجارت آنالیز انالیز مشتری رضایت مشتریان مشتری مداری انالیز وبمستر نظر نظر مشتری ها صنف شرکت نظر خرید خریداران کسبوکار Reviews فید بک بازخورد مشتریان نظرهای دیگران مهم برخورد فیدبکها feedback trust رتبه رتبه بندی سایت تبلیغات درامد


  حمایت اجتماعی، عامل ایجاد کسب و کار

  چهارشنبه ، ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ . 742 بازديد

   

  «زنان کارآفرین ایرانی از حمایت اطرافیان شان برخوردارند و این نگرش عاملی موثر در ایجاد کسب و کار توسط آنان شده است.» این نتیجه پژوهش زهرا آراستی پژوهشگر اجتماعی است. این پژوهشگر به منظور تعیین عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر کسب و کار زنان دانشگاهی ایران دست به تحقیق زده است. نتایج حاکی از آن است که موافقت اطرافیان و حمایت از زنان کارآفرین در ایجاد کسب و کار توسط زنان دانشگاهی تاثیرگذار است. 
  در پژوهش های مختلف کارآفرینی معمولاً به نگرش های مخالف اطرافیان زنان کارآفرین اشاره می شود، نگرش هایی که آنان را از ایده های خلاقانه شان ناامید می کند اما نتایج این پژوهش نگرش موافق اطرافیان را به زنان کارآفرین نشان می دهد. این پژوهشگر یکی از دلایل اینچنین نگرشی را انعطاف پذیری ساعات کار در کسب و کار شخصی در مقابل ساعات کار دولتی می داند.
  مطابق این پژوهش نگرش خانواده اولیه و از جمله همسر، ایجاد کسب و کار توسط زنان دانشگاهی ایران را تقویت کرده و نگرش خانواده همسر و سازمان های مربوطه در این باره بی تاثیر ارزیابی شده است.
  نکته ای که این پژوهش بر آن تاکید دارد آن است که نگرش اطرافیان به زن کارآفرین به مرور زمان تغییر کرده و زنان توانسته اند با رفتار و عملکردشان در محیط کسب و کار بسیاری از نظرات مخالف اطرافیان را به موافق تبدیل کرده و نظر آنان را جلب کنند. بر این اساس در ابتدای شروع کسب و کار ۶۰ درصد از همسران زنان کارآفرین با کار آنان موافق بوده در حالی که بعد از گذشت مدتی از کار کردن آنان بیش از ۸۲ درصد همسران موافق کار زنان شان شده اند.
  این پژوهشگر در میان عوامل فرهنگی - اجتماعی مختلف موثر بر ایجاد کسب و کار زنان تاکید می کند که تنها حمایت اطرافیان از زنان کارآفرین تشویق کننده شان بوده در حالی که ارزش ها و باورهای جامعه وجود
  الگوی نقش در اطرافیان، آموزش، محرک های محیطی و دیگر عوامل فرهنگی - اجتماعی در این مورد کاملاً بی تاثیر بوده است. یعنی تاثیر خاصی بر روند کار این زنان چه مثبت و چه منفی نداشته اند.
  بر این اساس آزمون متغیر ارزش ها و باورهای جامعه بر روند کار این زنان نشان می دهد که باورهای جامعه ایران در ایجاد کسب و کار توسط زنان دانشگاهی ایران بی تاثیر بوده است. در واقع زنان کارآفرین ایرانی توانسته اند به خوبی از سد این باورها عبور کنند و این موانع نتوانسته اراده آنان را در ایجاد کسب و کار تضعیف و مانع آنان شود.
  پژوهشگر در تحقیقش بارها بر اهمیت عوامل اجتماعی در کارآفرینی زنان تاکید کرده است: «عوامل اجتماعی به اندازه دسترسی به وام ها، تسهیلات فیزیکی و اطلاعاتی در کارآفرینی موثر هستند.»
  ● زنان کارآفرین دانشگاهی
  زنان کارآفرین شرکت کننده در این پژوهش که زنان کارآفرین دانشگاهی هستند، کسب و کارهای متنوعی را ایجاد کرده اند. ۸/۲۴ درصد از این کسب و کارها در زمینه تولیدی ۷/۶۶ درصد در زمینه خدماتی و ۶/۸ درصد در زمینه های کشاورزی بوده است. ۳۲ درصد از این کسب و کارها هم در زمینه آموزش، پژوهش و مشاوره (مدارس غیرانتفاعی، مهدکودک و...) بوده است.
  ۶/۲۸ درصد نیز در زمینه خدمات صنعتی فعالیت می کنند. ۱۷ درصد نیز تولید صنعتی دارند و بالاخره ۷/۶ درصد از زنان در بخش صنایع دستی شرکت فعال داشته اند.۸۷ درصد از این کارآفرینان کسب و کارشان را در حد کوچک نگه داشته و در نقطه مقابل ۵/۱۲ درصد کسب و کارشان رشد قابل ملاحظه ای داشته است.۸۳ درصد این زنان وجود قوانین دست و پاگیر را مهم ترین مشکل شان دانسته اند. همچنین ۸۱ درصد دیگر بوروکراسی های اداری، ۷۹ درصد گرفتن مجوز برای شروع کار، ۷۱ درصد تامین منابع مالی، ۶۹ درصد تبعیض ها، ۶۵ درصد نبود دسترسی آسان به بازار، ۵۸ درصد مدیریت و کنترل هزینه ها، ۵۵ درصد تامین نیروی انسانی، ۵۴ درصد یافتن تامین کنندگان و ۵۲ درصد تضاد نقش ها را از مهم ترین مشکلات شان برشمرده اند.
  وقتی از این زنان کارآفرین پرسیده شد که مهم ترین عوامل موفقیت خود را نام ببرند: «۷۲ درصد ویژگی های شخصی، ۶۰ درصد حامیان مناسب، ۵۶ درصد شناخت قبلی در زمینه کار، ۴۳ درصد داشتن الگوهای مناسب، ۴۲ درصد دسترسی به منابع مناسب، ۳۰ درصد تحصیلات در زمینه مدیریت و فقط هفت درصد حمایت های دولتی را از عوامل موفقیت خود دانستند.
  ● زنان کارآفرین تبعیض ها را نادیده گرفته اند
  تعداد کمی از زنان کارآفرین این تحقیق، تحت تاثیر باورهای فرهنگی و تبعیض ها قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که وقتی زنان در برابر این پرسش قرار گرفتند که بسیاری از مردم خانه داری را نخستین وظیفه زن می دانند فقط ۲۰ درصد زنان کارآفرین شرکت کننده در این تحقیق اینچنین نگرشی را عاملی بازدارنده برای کارشان دانستند.
  ولی چنین نگرش هایی برای بیشتر کارآفرینان بی تاثیر بوده و آنها توانسته اند با وجود باورها و ارزش های 
  تضعیف کننده در جامعه در ایجاد کسب و کار مستقل، موفق باشند.
  براساس نتایج این تحقیق همچنین وجود الگوهای کارآفرینی در خانواده در میان دوستان عاملی در ایجاد انگیزه کارآفرینی شناخته شده است. البته این عامل در جامعه ایران به دلیل تعداد کم کارآفرینان زن و ناشناخته بودن آنان در جامعه تاثیر چندانی در ایجاد کسب و کار توسط زنان دانشگاهی نداشته است. تنها ۴۱ درصد زنان کارآفرین دانشگاهی در میان خانواده شان و ۵۲ درصد میان دوستان و آشنایان کارآفرینانی را می شناخته اند.
  ● برقراری تعادل بین کار و زندگی خانوادگی 
  ۳۶ درصد زنان مورد تحقیق اعلام کرده اند که برقراری تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی از مشکلات اساسی شان در زمان راه اندازی کسب و کار بوده است. ۱۵ درصد زنان کارآفرین دانشگاهی ایران در زمان راه اندازی کسب و کارشان فرزند زیر دو سال داشته اند. همچنین ۴۶ درصد از آنها در زمان راه اندازی کسب و کار فرزند وابسته داشته اند. از سوی دیگر آنان در هفته بیش از ۴۰ ساعت کار می کرده اند.
  با این همه زنان مورد تحقیق یادآور شده اند که انعطاف پذیری ساعات کار در بخش خصوصی به کمک آنها آمده و با برنامه ریزی توانسته اند تا حدی بر مشکلات فائق آیند. با این همه زنان کارآفرین به منظور ایجاد تعادل بین خانواده و زندگی کاری شان تمام سرگرمی ها و علایق شان را فراموش کرده اند.
  نتایج کلی پژوهش نیز حاکی از آن است که این پژوهش از آنجا که به طور خاصی در جامعه زنان کارآفرین دانشگاهی انجام شده بی تاثیر بودن بسیاری از متغیرهای فرهنگی و اجتماعی را نشان می دهد. کم اهمیت بودن بسیاری از باورهای صنعتی در نظر آنان یکی از نتایج این پژوهش بوده است.


  منبع : روزنامه سرمایه

  دراین باره نظر بدهید !


  این مطلب را برای دوستان تان به اشتراک بگذارید ...

  ممکن است این مطالب را نیز دوست داشته باشید :  سایدینوSydino فیدبکفیدبک مشتری کسب و کار ایده کسب و کار بازخوردبازخورد خریدار ReviewCustomer Review FeedbackFeedback نظراترضایتمندی مشتریانمشتریان راضی نظر مشترینظر مشتریان خریدار ایدهتبلیغات تجربیاتوبسایت محصولاتوب سایت خریدارانامتیاز خریدار نظر مشتریامتیاز کسب کاررونق رونق کسب و کارایده پردازی تجربیات مشتریانتجربه خرید بهبودکسب و کارها بهبود کسب و کارایده جدید اموزش کسب و کارآنلاین آموزشیآموزش آنلاین وب مستروبسایت بازخورد وبمستربازخورد کاربران ReviewsFeedbacks
  سایدینو پلتفرم فارسی فیدبک بازخورد محصولات و خدمات Located at
  Sobhan Complex, Daneshgah St., Mashhad , Iran.
  Facebook Instagram Twitter Google+
  Mohammad Hadizadeh
  [email protected]
  2011-08-01
  کانون آگهی و تبلیغات نیکا Phone: +98-935-886-9007