• ایده ایدهپردازی ایده ایده نظرات مشتری نمودار رضایتمندی پشتیبانی خدمات فیدبک پلتفرم سامانه افزایش درآمدزایی کیفیت رضایت خرید فروش نمودار پنل فیدبک رضایتمندی کیفیت خریدار مشتریان رضایتمندی فیدبک بازخوردها بازخورد سایدینو مشتری مداری رضایتمندی کیفیت کسب نظرات نظارت کیفیت خریداران
 • مشتریان
 • نظر خرید
 • نظر مشتری
 • فیدبک
 • بازخورد
 • مسئولیت
 • اعتماد سازی
 • اعتماد
 • نظر مشتریان
 • نظرات مشتریان
 • محصولات
 • قبل خرید
 • نظرخریدار
 • نظرات خریداران
 • خریداران
 • خریدار
 • review
 • reviews
 • feedback
 • بازخورد محصول
 • نظرات محصولات
 • نظر محصول
 • بازخوردها
 • نظرات مشتری ها
 • مشتریان محصول
 • کسب درامد
 • درامد
 • درآمد
 • افزایش درآمد
 • کسب رضایت
 • رضایتمندی
 • مشتری مداری
 • مشتریان رضایت
 • نظردهی
 • امتیاز
 • محصولات
 • خدمات
 • سرویس
 • رضایت سرویس
 • افزایش
 • رضایت
 • نظردیگران
 • سایدینو
 • نظرات دیگران
 • نظر بقیه
 • شایستگی
 • پروژه
 • شایستگی پروژه
 • ایده پردازی
 • رونق کسب و کار
 • رونق
 • تبلیغات
 • مدیریت کسب و کار
 • مدیریت
 • کامنت
 • کامنت
 • کامنت
 • کامنت
 • کامنت
 • کامنت
 • نظرات مشتریان محصولات خریداری شده فیدبک ریویو بازخورد reviews review feedback
 • فیدبک رضایتمندی مشتری نظرات مشتریان فید بک REVIEW FEEDBACK TRUST اعتماد سازی سایدینو مدیریت کسب و کار تجارت فعالیت مدیریت کسب کار پروژه فارسی سایدینو سایدینو دات کام مدیریت کسب و کار درامد مدیریت مشتریان مشتری مداری وبمستر پروژه سایدینو پروژه ها مشتریها نظرات نظر مشتریان فیدبک شرکت خرید نظر خرید نظرا خریداران مشتریها کسبوکار فید بک نظرهای دیگران نظر دیگران برخورد feedback trust اعتماد رتبه اعتماد به سایت اعتمادها نظر اعتماد  پلن ها و تعرفه خدمات

  خدمات ما را مقایسه کنید و برای کسب و کارتان مناسب ترین حالت را انتخاب کنید


   • عادی

   • ۹۹۰۰ تومان / ماهیانه

    • ثبت رسمی / یک بار
    • کسب و کار / 1 عنوان
    • تبلیغات رایگان / ندارد
    • آنالیز / ماهیانه
    • مشتریان اختصاصی / 20 نفر
    • دریافت نماد / ندارد
    • آموزش مجازی / ندارد
    • اطلاعات Alexa / ماهیانه
   • خرید آنلاین
   • ویژه

   • ۱۹۹۰۰ تومان / ماهیانه

    • ثبت رسمی / 2 بار
    • کسب و کار / 2 عنوان
    • تبلیغات رایگان / ندارد
    • آنالیز / ماهیانه
    • مشتریان اختصاصی / 100 نفر
    • دریافت نماد / دارد
    • آموزش مجازی / دارد
    • اطلاعات Alexa / ماهیانه
   • خرید آنلاین
   • طلایی

   • ۲۹۹۰۰ تومان / ماهیانه

    • ثبت رسمی / 10 بار
    • کسب و کار / 10 عنوان
    • تبلیغات رایگان / دارد
    • آنالیز / روزانه
    • مشتریان اختصاصی / 500 نفر
    • دریافت نماد / دارد
    • آموزش مجازی / دارد
    • اطلاعات Alexa / روزانه
   • خرید آنلاین


  برای بروز رسانی حساب تان این ها را بخوانید ، لطفا :


  ابتدا در سیستم ثبت نام کنید و پس از ورود با حساب کاربری ، نسبت به خرید پلان اقدام کنید .
  ثبت رسمی ، ثبت اطلاعات کسب و کار در بانک اطلاعاتی است که نیاز به تایید دارد .
  تبلیغات رایگان کسب و کار شما در وب سایت های طرف قرارداد انجام خواهد شد .
  اطلاعات وب سایت تجاری شما در قسمت آنالیز و دریافت اطلاعات موتورهای جستجو مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
  تعداد مشتریان اختصاصی /ی که می توانید در بانک اطلاعاتی خود داشته باشید برای هر پلان متفاوت است .
  منظور از دریافت نماد ، امکان دریافت پس از درج کسب و کار و افزایش رضایتمندی مشتریان اختصاصی //کاربران می باشد که نماد به وب سایت اعطا می گردد .  سایدینوSydino فیدبکفیدبک مشتری کسب و کار ایده کسب و کار بازخوردبازخورد خریدار ReviewCustomer Review FeedbackFeedback نظراترضایتمندی مشتریانمشتریان راضی نظر مشترینظر مشتریان خریدار ایدهتبلیغات تجربیاتوبسایت محصولاتوب سایت خریدارانامتیاز خریدار نظر مشتریامتیاز کسب کاررونق رونق کسب و کارایده پردازی تجربیات مشتریانتجربه خرید بهبودکسب و کارها بهبود کسب و کارایده جدید اموزش کسب و کارآنلاین آموزشیآموزش آنلاین وب مستروبسایت بازخورد وبمستربازخورد کاربران ReviewsFeedbacks
  سایدینو پلتفرم فارسی فیدبک بازخورد محصولات و خدمات Located at
  Sobhan Complex, Daneshgah St., Mashhad , Iran.
  Facebook Instagram Twitter Google+
  Mohammad Hadizadeh
  support@Sydino.com
  2011-08-01
  کانون آگهی و تبلیغات نیکا Phone: +98-935-886-9007